Beroepsregels en gedragscodes

Als lid van de balies van Antwerpen en Brugge is Mr. Johan Du Mongh onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies, die geraadpleegd kunnen worden op http://www.advocaat.be/Page.aspx?genericid=87, alsook aan de reglementen van zijn balie die geraadpleegd kunnen worden op www.balieantwerpen.be en www.baliebrugge.be.