Ondernemingsrecht

Vennootschappenrecht

- Oprichting en werking vennootschap en organen

- Bijstand algemene vergadering en raad van bestuur

- Confictbeslechting tussen vennoten, bestuurders/zaakvoerders en vereffenaars

- Conventionele en gerechtelijke beveiligingsmaatregelen

- Overnames

Rechtspersonenrecht

- Stichtingen

- Vzw’s

- Maatschappen

Handelsrecht

Financieel recht

Commerciële contracten

Bijzonder administratief recht