Vermogensrecht

Familierecht

- Afstamming

- Echtscheiding

- Beschermingsstatuten (oa. bewind)

- Persoonlijkheidsrechten (oa. privacy)

Huwelijksgoederenrecht

- Advisering huwelijksregime

- Procedurele bijstand na echtscheiding of overlijden

- Vereffening en verdeling

Relatievermogensrecht

- Wettelijke of feitelijke samenwoners

Schenkingen / Giften

Testamenten

Erfrecht

- Nationale en internationale nalatenschappen

- Successieplanning

- Vereffening en verdeling

Verbintenissenrecht

Bijzondere overeenkomsten

Zakenrecht

Aansprakelijkheidsrecht