Sabine Van Malderen

Sabine Van Malderen (°1981) behaalde in juni 2002 met grote onderscheiding het diploma Bachelor Bedrijfsbeheer – Optie Rechtspraktijk aan de Karel de Grote Hogeschool te Antwerpen, campus Groenplaats.

Vanaf juli 2002 tot en met 2005 was zij notarieel medewerkster.  Tijdens deze tewerkstelling vatte zij in avondonderwijs in oktober 2002 bij de Universiteit Antwerpen haar studies rechten aan, dewelke reeds succesvol afgerond werden in juni 2006 door het behalen van het diploma Master in de rechten met onderscheiding.

Sinds oktober 2006 is zij ingeschreven aan de balie van Antwerpen. Tijdens de periode 2008-2010 was zij stagiairafgevaardigde bij de stagecommissie van de Orde van Advocaten te Antwerpen.

Tijdens haar tienjarig medewerkerschap bij advocatenkantoor Assolex heeft zij, na het succesvol afronden van haar stage, een bijzondere interesse ontwikkeld in het familierecht en het familiaal vermogensrecht.

Sinds 1 juli 2016 maakt Sabine Van Malderen deel uit van Du Mongh Advocaten.

sabine.vanmalderen@dumongh.be