Jan Hendrik Valgaeren

Jan Hendrik Valgaeren (°1980) studeerde Geschiedenis (Master in 2005), Rechten (Master in 2006, Doctor in 2012) en Internationale Betrekkingen (Master na Master in 2008) .

Vanuit een multidisciplinaire achtergrond staat hij achter het Romeins adagium 'fundamentum iustitiae est fides'. Als advocaat vertrekt hij vanuit de feiten om de complexe juridische problematiek van vandaag te 'vertalen' en aan te wenden voor de rechtzoekende.

Centraal hierbij staat een casuïstische aanpak waarbij een goede communicatie met de rechtzoekende als uitermate belangrijk wordt ervaren.

Mede vanuit zijn academische activiteiten (verbonden aan de Universiteit van Antwerpen en Tilburg) neemt niet enkel het geschreven, maar ook het gesproken woord een prominente rol in de verdediging van de belangen van de rechtzoekende in.

Jan Hendrik Valgaeren behandelt voornamelijk juridische vraagstukken in het brede burgerlijke recht met bijzondere interesse voor het familiaal vermogensrecht, het sociale recht, het kunstrecht en de mensenrechten van (politieke) activisten.

Jan Hendrik Valgaeren is medewerker bij Du Mongh Advocaten sedert 2012.

janhendrik.valgaeren@dumongh.be