Advocaat en zijn kantoor

U vertrouwt uw dossier toe aan Mr. Johan Du Mongh.

Johan Du Mongh is advocaat in België en ingeschreven aan de balies van Antwerpen en West-Vlaanderen.

De kantoren van Mr. Johan Du Mongh zijn gevestigd te Rodestraat 33/4, 2000 Antwerpen en Dorpsstraat 1 bus 3.1, 8300 Knokke-Heist.

Johan Du Mongh oefent het beroep van advocaat uit als vennoot van Johan Du Mongh BV, een groepering in de zin van het Reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 8 november 2006 betreffende samenwerkingsverbanden tussen advocaten en eenpersoonsvennootschappen van advocaten. 

Het ondernemingsnummer van het kantoor van Johan Du Mongh BV is BE 0819.250.914.

Per e-mail kan u Mr. Johan Du Mongh bereiken via secretariaat@dumongh.be.

De beroepsaansprakelijkheid van Mr. Johan Du Mongh is verzekerd bij Amlin Europe NV, Koning Albert II-laan 9, 1210 Brussel, via Vanbreda Risk & Benefits, Plantin en Moretuslei 297, 2140 Antwerpen.

De polis die de beroepsaansprakelijkheid van Mr. Johan Du Mongh verzekert verleent dekking in de hele wereld, met uitzondering van eisen die tegen de verzekerde ingesteld worden in de VS of Canada of onder de wetgeving of rechtsmacht van de VS of Canada.  

De beroepsaansprakelijkheid van alle leden van Du Mongh Advocaten is beperkt tot het bedrag van de verzekeringsdekking.