Dienstverlening

U kan bij Mr. Johan Du Mongh terecht voor onder meer volgende diensten: consultatie, adviesverlening en bijstand bij geschillen voor de rechtbank.

De dienstverleningsovereenkomst die u met Mr. Johan Du Mongh sluit, is aan het Belgisch recht onderworpen en voor gebeurlijke geschillen zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.