Buitengerechtelijke geschillenbeslechting

Mr. Johan Du Mongh is onderworpen aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting, voorzien in volgende gedragscode of reglement:

Balie Antwerpen: Reglement invordering van erelonen van balie Antwerpen van 27 juni 2005.

Balie West-Vlaanderen: Arbitragereglement van balie Brugge van 8 mei 2001, zoals gewijzigd op 8 maart 2005 en het reglement op de gerechtelijke invordering van ereloonstaten, bemiddeling en het advies van de Orde van balie Brugge van 8 maart 2005.

U kan meer informatie verkrijgen over de kenmerken en toepassingsvoorwaarden van deze regeling bij:

Balie Antwerpen: de website www.balieantwerpen.be.

Balie West-Vlaanderen: het secretariaat van balie West-Vlaanderen, Gerechtsgebouw, Langestraat 120, 8000 Brugge, tel: 050/33.16.80, info@baliewestvlaanderen.be.